Väjningsregler för båtar - Vem väjer för vem?

- Väjningsregler är just vad de är - D.v.s. regler!

Alla skeppare måste veta vilka väjningsregler som gäller. Kursändringar ska göras tydligt för att inte skapa tveksamheter ombord på andra båtar. Nedan har du förenklade tumregler. Mer information i detalj om väjningsregler finns att få i Sjöfartsverkets föreskrifter.

Motorbåtar på kollisionskurs:

Bägge ska ändra kurs åt styrbord.

- Högerregeln (styrbordsregeln) gäller vid risk för kollision vid skärande kurser.

- Upphinnande båt väjer alltid.

Motorbåtar ska hålla undan för:

- Ej manöverfärdigt flytetyg

- Segelbåtar och båtar sysselsatta med fiske.

- Det är etikett att låta yrkesjöfarten gå före (Brödseglare)


Segelbåtar på kollisionskurs:

- Den som har vinden in från babord väja för den som har vinden in från styrbord.

- Om vinden kommer in från samma sida ska båten i lovart väja för den som är i lä.

- Upphinnande båt väjer för upphunnen.


Seglare ska hålla undan för:

Många seglare tror att de har företräde i nästan alla situationer där annan sjöfart inblandad. Detta är inte en riktig tolkning. Följande 4 tumregler är enkla att komma ihåg

- Ej manöverfärdigt flytetyg

- Båtar sysselsatt med fiske

- I trånga farleder måste seglare se till att inte hindra större fartyg

- Det är etikett att låta yrkesjöfarten (Brödseglare) gå före


Tonsignaler istället för blinkers! (Bilder med text visar)