Sjösäkerhet

- D.v.s. säkerhet ombord på båten!

Tänk på att sjösäkerheten ska du skapa i förväg. En olycka kan inte göras ogjord. När det väl har hänt så är det försent att skapa den nödvändiga sjösäkerheten, d.v.s. den säkerhet som hade behövts för att undvika själva olyckan. Bygg upp säkerheten genom att förutse de faror som finns. En bra skeppare förutser skador och olyckor. På så sätt tar du ansvar för din familj och vänner som är ombord.  Att komplettera de egna kunskaperna med någon form av utbildning, är alltid en god idé. Kanske borde du också förbättra båten och komplettera den säkerhetsutrustning som finns, eller som borde finnas.

Om du badar med kläderna på…

- Som Melker!

Har din båt en fast monterad räddningsstege eller badstege? Många drunkningsolyckor skulle undvikas om detta var obligatoriskt. Att ta sig upp över relingen med blöta kläder kräver en atlets styrka.

Då en matros ramlat i spat:

- Stoppa motorn/Ta ned seglen.

- Ropa man över bord, kasta en livboj eller flytväst mot den nödställde.

- Någon måste hålla ögonkontakt med den nödställde.

- Bärga den nödställde

Bärgning av nödställd i motorbåt

Gira omedelbart, så att aktern svänger bort från den nödställde.

Gå upp mot den badande mot vind och sjö så blåser han/hon mot båten.

Väl jämsides stannas motorn. Kasta ut en repstege, lina eller sträck ut en båtshake.

Seglare bör använda motorn för säker bärgning.

Att tanka båten kan vara riskabelt

- Motorn stängs av.

- Släck kylskåpslåga, fotogenkök värmare…

- Påfyllningspistolen ska ha metallisk kontakt under tankningen. På så vis förhindras elektrostatiska gnistor. Ev. tratt ska därför vara av plåt.

- Undvik att få den högexplosiva bensingasen i båten. Därför ska lösa utombordartankar ska aldrig fyllas på inombords.

- Förvara bara bränslet i godkända kärl.

- Fyll inte tanken helt. Kallt bränsle (Bensin, Alkylat, Diesel ) expanderar kraftigt under varma sommardagar.

Vid motorstopp

- Ankra och laga om möjligt motorn.

- Signalera nöd till närmaste fritidskeppare och begär bogsering. Vi är, enligt lag, skyldiga att hjälpa varandra.

- Gör ett nödsegel av lämpligt material. Styr mot land.

Så här signalerar du nöd:

- Vinka med armarna och för oväsen, tuta mistlur, skramla med kastruller. Ha gärna något rött i händerna.

- Ringa med mobilen 112 och begär Sjöräddningen.

- Har du VHF-telefon ombord så kan du göra nödanrop på kanal 16 (MAYDAY). Uppge båtens namn, position och vad som hänt. Yrkessjöfarten bevakar kanal 16

- Moderna VHF-telefoner har en larmknapp och en anslutningsmöjlighet för GPS-mottagare. Är GPSen ansluten och i drift när larmknappen trycks in når även den aktuella positionen sjöräddningscentralerna och yrkessjöfartens displayer.

- Att avfyra raketer med fallskärmsljus hör kanske inte till det vanliga, men ändå… Komplettera med handbloss med röda sken. Dessa är färskvaror med begränsad hållbarhet och att de måste förvaras torrt.