Polis, Kustbevakning i Stockholm, Skärgården & Mälaren.

- Kustbevakningen eller sjöpolisen?

Kustbevakningen och sjöpolisen har ungefär samma ansvar att upprätthålla lag och ordning bland båtfolk. Polisen på sjön har samma ansvar och huvudfokus som på land. Kustbevakningen däremot har även ansvar för sånt som inte berör oss fritidsskeppare. Den polisära rollen är, för kustbevakningen, något begränsad. De ansvarar generellt för patrullering av landets territorialvatten för att hindra olyckor och brott. Under krig eller beredskap kan en kustbevakning även ha ansvar för hamnförsvar, hamnbevakning, marin säkerhetsunderrättelsetjänst och marin kustbevakning eller krigspolisverksamhet. Kustbevakningen tillhör på sätt och vis landets försvarsmakt, är en  polismyndighet och en sjöräddningsorganisation.

Till de uppdrag som utförs av kustbevakningen hör:

  •  Sjöräddning
  •  Sjöpolisverksamhet
  •  Fartygsinspektion
  •  Farledsarbete
  •  Gränskontroll

Mer info om Kustbevakningen och kontaktuppgifter>>

Mer info om Sjöpolisen och kontaktuppgifter>>

Vid nödläge, ring 112