Nautisk ordlista

-Från sjörövarspråk till nautiska högtravande uttryck

Lär dig prata som en riktig sjöman! Det finns ett massor av prestige i att slänga sig med marina utryck. Lär och briljera!

 

 
Akter båtens bakre parti
Akterhack stuvfack i aktern
Akterut bakåt mot båtens aktre del
Angöra att närma sig land från havet (ej att förväxla med tilläggning eller förtöjning)
Avdrift förskjutning i sidled pga. ström eller vind
Babord båtens vänstra sida
Babords halsar segling med vinden in från babord
Babystag ett kort inre förstag
Beknip då en lina fastnar så att den inte kan löpa fritt
Bidevind segling nära vindögat
Bi att ligga bi är att hålla så nära vindögat som möjligt med knapp styrfart
Bleke vindstilla
Bomkapell skyddar segel som förvaras på bommen
Bowrider motorbåt där man sitter bekvämt framför vindrutan
Bomtält tältduk som hänger över eller i bommen och täcker sittbrunnen
Bralla slangord för seglingsvind, ofta hård. Inte att förväxla med Brallis
Brallis Bikini klädd matros på annan båt
Buk seglets vingprofil
Byigt sägs om ojämna vindar
Bräcka skota segel åt fel håll
Bära av förhindra att båten kommer i kontakt med och skrapas mot t ex annan båt eller brygga
Bäring riktning
Centerbord fällbar eller lös köl utan barlast avsedd att minska avdrift
Clamcleat beslag, ofta av plast, för att snabblåsa tamp
Daycruiser motorbåt för dagsutflykter
Dejsa driva med vind eller ström bakåt
Dikt så nära som möjligt
Dinge jolle
Dirk lina mellan masttopp och bomnock
Distansminut 1 852 m även kallad nautisk mil motsvarar en knop/timme
Durk golv i båt
Dykdalb pålverk av timmer för förtöjning som sticker upp ur vattnet
Dyvika den propp som brukar sitta i botten på mindre båtar
Enslinje rak linje som skär minst två punkter
Fall tamp avsedd att hissa segel med
Falla styra båten bort från vindögat, (motsatsen är lova)
Fallvinsch vinsch avsedd att hissa segel med
Fartvind motvind som bildas av framfart
Fendertar  
/Fendrar hängs utanför båten för att förhindra skador
Flaggspel käpp att fästa flaggan på i aktern (ej en rad sammanfogade signalflaggor)
Flybridge styrplats ovanför salongen
Flytväst väst med inbyggd flytkraft (se även räddningsväst och seglarväst)
Foldingpropeller en propeller som fäller ihop sig för att minska friktionen vid segling
Fock segel som förs för om masten
Fribord del av skrov ovan förvattenlinjen
Förhala flytta båt utan hjälp av motor vid t ex kaj
Förpik ett mindre utrymme längst fram i båten
Gajar spinnakerskot
Gast en besättningsmedlem som hjälper till ombord
Gennaker spinnakerliknade försegel vars ena horn fästs i bogspröt eller särskild gennakerbom
Genua/  
Genuafock försegel som når akter om masten
Gladpack slangord för segel av mycket tunn duk
Gippa undanvindsvändning, vända med vinden in från aktern
Gira ändra kurs
GPS (Global Positioning System) handhållen eller fast installerad elektronisk navigator
Grinder oftast kraftigare vinsch för skot och fall
Gösstake/Gös liten flaggstång på fördäck för t ex klubbvimpel
Halkip beslag för att styra tampar
Halv vind Vind rakt från sidan, tvärs
Hjärtstock roderaxel
Horn seglets hörn
Häck akter på i första hand båt
Karbinhake hake med fjäderbelastad spärr för öppningen
Kaus oftast hjärtformat slitageskydd i splitsat eller sytt tamp- eller vireöga
Kavitation frätskador som resultat av skillnaden i tryck mellan framsida och baksida på propellerbladet
Ketch tvåmastad segelbåt med bägge masterna för om hjärtstocken
Knap beslag att lägga fast tamp på
Knop en distansminut per timme
Kontrakurs kurs i motsatt riktning
 
Kovändning okontrollerad gipp
Krabb sjö små ettriga och täta vågor
Krus mycket små vågor
Kuppa stuka propellerns bladkant för bättre prestanda
Kära segla eller köra nära t ex ett sjömärke eller udde
Kölsvin 1 Överförfriskad manlig gast
Kölsvin 2 Invändig balk som är fäst ovanpå kölen
Latta trä - eller platslist som används för att styva upp t ex akterkant på ett segel
LazyJack anordning med tampar eller nät mellan bom och mast att släppa ner storseglet i
Ledvagn på skena rörligt fäste för t ex skot
Lik kant på segel
Lova styra upp mot vindöga
Lovart den sida varifrån vinden kommer
Lovgirig båt som gärna själv styr upp mot vinden
motsats till lovart
Läns segla med vinden kan också betyda tömd på vatten
Mantåg staket på relingen av t ex vajer
Mastlik den kant på ett segel som är närmast masten
Mesanmast kortare mast placerad akter om stormast
Mistlur 1 skepparn efter några glas vid midsommarbordet
Mistlur 2 horn man använder vid dimma
MOB förkortning av man över bord
Moring något i land att förtöja vid
Nock yttersta delen av t ex bom eller brygga
Pistolhake liten hake som används för att fästa segel utefter förstag
Plattläns segling med vinden in rakt akterifrån
Pollare förtöjningsknap
Pulpit relingsräcke längst fram på båt
Pushpit relingsräcke i aktern
Putt-ifrån-påse Se Fender
Reling kanten mellan båtens sida och däck
Reva minska segelyta
RIB (Rigid Inflatable Boat = Helt osänkbar båt) Oftast ett hårt skrov med lufttuber som fribord
Rigg mast med tillhörande stag och tampar (används också för utombordarinstallation)
Rorkult handtag monterad på rodret för att styra med
Räddningsväst flytväst med extra flytkraft i kragen. Gör att en medvetslös person vänds rätt.
Saxa skota storsegel och försegel åt var sitt håll vid plattläns
Seglarväst flytväst utan krage
Sextant 1 när omdömet tryter hos kvinnlig matros.
Sextant 2 navigations instrument
Sittbrunn utrymme att vistas i utan att vara under däck
Sjökortsplotter elektroniskt navigationsinstrument innehållande sjökort
Skot tamp med vilken seglets riktning mot vinden bestäms
Skotråtta fjäderbelastat beslag som t ex skot kan fästas i för att mycket snabbt lossas igen
Skott vägg ombord
Skrota om vind när den sakta ändrar sig
Skylight däckslucka med ljusinsläpp
Sköra om segel som trasas sönder
Slip propellerns effektförlust som fås genom att propellerströmmen jämförs med skrovfarten
Släcka att försiktigt lossa på t ex ett skot
Släppa att lägga loss en tamp helt
Slag att vända segelbåt genom vindögat
Slör vinden in snett akterifrån
Smult lugnt vatten
Snörp trimlina för att korta av ett segels lik
Spant båtens "revben" på vilka bordläggningen som bildar skrovet sitter
Splits/Splejs speciell sammanflätning av tamp eller vajer för att skarva eller skapa ett öga
Spring förtöjning snett för- eller akterut
Stigning den sträcka propellern teoretiskt sett skulle skruva sig fram under ett varv
Stagvända vända segelbåt genom vindögat
Streck enhet från den tiden kompassen delades i 16 delar, motsvarar 22,5 grader
Styrbord båten höger sida sett akterifrån
Svajförtöjning vid ankare eller boj utan landkontakt
Ta hem dra in
Tajta att spänna en lina
Tvärs vinkelrätt mot båtens långskeppslinje
Tågvirke samlingsnamn för tampar, rep och linor
Waypoint position där kursförändring sker vid navigering med hjälp av t ex satelliter
Vindkantring en snabb definitiv förändring av vindriktningen
Vindögat rakt mot vinden
Väja vika av från kurs för att undvika kollision
VHF (Very High Frequency) det tryggaste radiokommunikationshjälpmedlet
Walkaround motorbåt med styrpulpet i mitten och fri passage runt om
Yawl tvåmastad segelbåt med den bakre masten akter om hjärtstocken
Öga benämning på ögla på tamp eller vajer
Överhäng del av skrov som i för- och/eller akter sträcker sig ut över och förbi vattenlinjen