Grundstötning är att gå på grund.

-Vi kan inte göra grundstötningen ogjord

Vi kan däremot dela med oss av erfarenheter från liknande situationer. En grundstötning innebär, vid försiktig framfart, ingen större fara för båt och besättning. Själva grundstötningen brukar upplevas mycket värre än vad den är.

GÖR SÅ HÄR OM DU GÅTT PÅ GRUND:

- Stoppa motorn/Ta ned seglen omedelbart.

- Om det läcker ska du förhindra att båten glider av grundet och sjunker genom att snabbt få ut ankaret. Täta sedan eventuella läckor utifrån.

- Undersök hur båten ”står på”. Åt vilket håll det är djupast (oftast åt det håll du kom ifrån)?

- Kontrollera om propellern och rodret är oskadda och går att röra.

- Nu kan du börja fundera på lämplig metod att komma loss.


Så här kommer du loss

KLIVA I VATTNET

Mindre båtar som bara står på lätt, går ofta att putta och vrida loss från vattnet.


KRÄNG DIG LOSS

Bra metoden då du sitter fast på stengrund. Gunga båten, backa med motorn och bär av med en båtshake. Om du fyller jollen med vatten och vinschar upp den i ett fall kan du även få en tung segelbåt att kränga kraftigt.


VARPA DIG LOSS

Bäst är om linorna räcker till land. Annars kan du simma ut med ankaret genom att sätt det i en eller flera flytvästar.


BOGSERHJÄLP

Ro eller simma ut med en tamp till den hjälpande båten. Underlätta lossdragningen genom att gunga båten, köra med motorn, använda båtshaken etc.