GPS - Navigera mera!

-En GPS Plotter gör skärgården enklare

Förr så tog man stjärnorna till hjälp, nu tar vi satelliter till vår hjälp. GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat radionavigationssystem som är till för oss alla. Det finns billiga och lätthanterliga ”GPS-er” för båt, bil, stads- & friluftsliv.

Så fungerar det

Din GPS-navigator räknar trigonometriskt (Triangulerar), med hjälp av avståndet till 3 satelliter, fram din position (longitud samt latitud). Om navigatorn hittar 4 eller fler satelliter så kan även din höjd anges. Systemet består av cirka 24 satelliter.

Du kanske hart hört att USA har lagt till en störsignal som minskade noggrannheten för de civila mottagarna. Detta är inte längre aktuellt! Man slutade med detta den 1 maj år 2000.


Olika sorter

Den ursprungliga GPSen visar din position i form av siffror. Dessa är idag något omoderna. Nu för tiden använder man oftast en plotter, som på en bildskärm, visar din position utlagd på ett sjökort. Det är ej heller ovanligt med PC i båtar. Då har man en GPS modul i form av PC-Card eller för USB-anslutning. Med rätt programvara omvandlar dessa datorn till en komplett GPS-plotter.


Sjökort i minnet

Digitala plottrar innehåller oftast en minneskorthållare. Där placeras ett minneskort med sjökort över det området man är i. Detta ger möjligheten att byta mellan olika minnen med olika sjökort vid längre turer. Observera att själva enheten innehåller endast en enklare form av översiktskarta.


Enkelt att komma igång

En av de största fördelarna med plotter på sjön är att du snabbt och enkelt kan orientera dig och undvika grynnor. I kombination med Stockholm BåtGuides översiktliga lätthanterliga sjökort blir navigationen en barnlek. Utan att ens läsa instruktionsboken klarar du följande.


EXEMPEL

Starta din plotter. /Den letar satelliter. /När den är klar så ser du helt automatiskt en sjökorts bild med din position. /Du kan nu se hur du färdas över fjärden. /Du ser din fart och hur du undviker grynnor med mera. Om du nu letar fram fjärden du är på i BåtGuidens sjökort, så får du en utmärkt överblick på hela din tänkta rutt. Men, ta ändå alltid med ett traditionellt sjökort. Det är ju inte helt ovanligt med urladdade batterier. Och om du ska gå utanför exempelvis prickade farleder så duger inte BåtGuidens sjökortssidor.

DU LÄR DIG MED TIDEN

Möjligheten finns även att lägga in s.k. Waypoints. Tänkt dig att du är ute och fiskar och du har hittat det perfekta stället att där det nappar hela tiden. Då sparar du platsen, som en waypoint. Du kan på så vis hitta tillbaka till exakt samma plats. Du kan också planera hela rutter, ordna ankarvarning med mera.