Räkna ut restiden

Avstånd i nautiska mil:

Hastighet i knop:

Tidsåtgång: minuter: