Blå Flaggad betyder

Den blå fanan som kallas "Blå Flagg" betyder att miljön har högsta prioritet. Blå Flagg finns numera på badstränder och i gästhamnar över hela världen. Stiftelsen Håll Sverige Rent delar ut och administrerar miljöutmärkelsen i Sverige.

Mer specifik information om Blå Flaggade gästhamnar...


Du kan också agera Blå Flaggat!

Du som har båt kan också visa att du bryr dig om den marina miljön. Du kan själv ta ett aktivt ansvar för ett miljövänligt båtliv genom att:

  • Arbetar för att minska sin egen miljöbelastning är ren från skräp, både i hamnbassängen och på land
  • Färdas försiktigt i känsliga och skyddade områden
  • Använda miljöanpassade oljor, bottenfärger och andra båtvårdsprodukter
  • Hantera kemikalier med varsamhet
  • Inte tömma toalettankar eller annat spillvatten i känsliga vatten, t ex vikar och grunda skärgårdsområden
  • Ta med allt avfall till land och lämna förpackningar till återvinning
  • Inte ladda batterierna med hjälp av båtmotorn i naturhamnar eller i andra känsliga vatten
  • Visa respekt för medmänniskor på sjön och färdas på ett sådant sätt att fiskeutrustning och annat material inte skadas

Mer information om Håll Sverige rent!

Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar mot nedskräpning, för återvinning och ökad miljömedvetenhet. Arbetet bedrivs bland annat genom kampanjer, projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljöutmärkelser. Utöver Blå Flagg administrerar Håll Sverige Rent andra miljöutmärkelser som Grön Flagg för skolor och förskolor, Den Gröna Nyckeln för logiverksamheter samt Miljödiplomerat arrangemang.

Besök deras webbplats på: http://www.hsr.se/blaflagg